การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
6th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณธชาพัฒน์ เจตนานุศาสตร์
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มีนาคม 2555
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(30)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 37/9 ซอยสมประสงค์4, ถนนเพชรบุรี พญาไท 10400
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร
Copyright ©2018, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.