บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
โทร 086-6469-192
  • en
  • th

สินค้า


สินค้า

ผู้เชี่ยวชาญด้าน DGR

บริการจัดส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย, สัตว์ต่างๆ, ผู้เชี่ยวชาญ DGR, จัดส่งสินค้าภายในประเทศ, บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

สอบถาม
บริการขนส่งสัตว์ทุกชนิด

บริการสนามบินถึงสนามบิน และบ้านถึงบ้าน บริการจัดส่งสินค้าเต็มรูปแบบ ทั้งการนำเข้า ส่งออก และขนส่ง

สอบถาม
บริการส่งสินค้าที่เสียง่าย

บริการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น ผักสด ดอกไม้สด ผลไม้สด เนื้อสัตว์และอาหารทะเลสด

สอบถาม
ตัวแทนดูแลลูกค้า

เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำหรับการขนส่งทางอากาศ/ทางทะเล ทั้งขาเข้า/ขาออก, รายการปกติ, EPZ, BOI, 19 Bis, ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัด

สอบถาม
บริการจัดส่งเอกสาร

จัดส่งสินค้าในประเทศ: จัดส่งเอกสาร, บริการ LTL, FTL, บริการ AM, จัดส่งในวันเดียวกัน, วันถัดไป, ใช้เงินสดในการจัดส่งสินค้า

สอบถาม
บริการขนส่งรถหรู

ขนส่งรถหรู ยี่ห้อ Jaguar, Land Rover เข้าและออกจากยุโรป โดยการขนส่งทางทะเล

สอบถาม
บริการกระจายสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ, บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า, ควบคุมการขนส่งสินค้า, การขนส่งรักษ์โลก

สอบถาม
บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ / ทางอากาศ, เป็นตัวแทนซื้อขายเอง, การขนส่งสินค้าพิเศษ

สอบถาม
บริการขนส่งของสด

ขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย: ผักสด, ดอกไม้สด, ผลไม้สด, เนื้อสัตว์และอาหารทะเลสด ทั้งทางเรือและทางอากาศ

สอบถาม
บริการโลจิสติกทั่วโลก

ส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ / ทางอากาศ จัดส่งสินค้าภายในประเทศ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า ควบคุมการขนส่งสินค้า

สอบถาม