บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
โทร 086-6469-192
  • en
  • th

แวเฮาส์ซิ่ง แอนด์ โรลด ทรานสปอร์ต


แวเฮาส์ซิ่ง แอนด์ โรลด ทรานสปอร์ต

WAREHOUSING AND ROAD TRANSPORT

Warehousing in Hong Kong / China / Vietnam?

We have a 12,000 sq. ft. warehouse facility in Hong Kong located at Tsing Yi, which is only 5 mins from the Kwai Chung Container Terminal, 20 mins from the Hong Kong International Airport and 30 mins from the Lok Ma Chau China/Hong Kong Border.

We also have network contracted with 4000+ facilities covering major cities in China. Besides traditional custom bond and custom custody warehouse, our warehousing facilities are serving general cargo, DG cargo and temperature control cargo as well. Value added services and WMI are also provided.

On the other hand, apart from the normal road transport services and the China/Hong Kong cross-border services, we also provide special road transport services for off-size cargo and special trucks in Hong Kong, China and China/Hong Kong cross-border. We also have 365 contractors providing point to point service in China, serving 23 Provinces, 4 Special Economic Zones and 2 Special Administration Region.

Service Highlight

• 365 contractors providing point to point service in China

• Services for off-size cargo and special trucks

• 4000+ facilities covering major cities in China

• A 12,000 sq. ft. warehouse facility well located in H.K.